Situaties van uitbuiting/mensenhandel, willen we liever voorkomen dan signaleren. Het ESSM biedt preventie in de vorm van voorlichting voor scholen en organisaties die te maken krijgen met uitbuitingssituaties.

De gemeente Rotterdam neemt de preventie van uitbuitingssituaties serieus. Ze onderschrijft het belang van deze voorlichtingen en ondersteunt ze financieel. Daarom bieden we kosteloos voorlichtingen aan Rotterdamse scholen en organisaties die te maken krijgen met uitbuitingssituaties. Maatwerk in programma en duur van de voorlichting is altijd bespreekbaar.

Ligt uw organisatie of school buiten Rotterdam, maar zou u ook graag gebruik willen maken van een voorlichting van het ESSM? Dan maken we graag een offerte op maat voor u.

Voorlichting signaleren criminele en seksuele uitbuiting
Voor professionals zoals docenten, jeugdwerkers en wijkteams verzorgt het ESSM een interactieve voorlichting op locatie. De voorlichting wordt verzorgd door sociale professionals met ervaring in het geven van voorlichting en het bieden van hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.
In de voorlichting wordt ingegaan op signalen van criminele en seksuele uitbuiting en de mogelijkheden om hierop te anticiperen en te interveniëren. Ook worden mogelijkheden voor doorverwijzing besproken en wordt aandacht besteed aan het meld- en adviespunt mensenhandel en de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel van het ESSM.
Duur: 120 minuten

Voorlichting seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele en criminele uitbuiting
Voor jongeren vanaf 12 jaar op scholen of in instellingen verzorgt het ESSM een interactieve voorlichting op locatie, die tijdens lesuren gepland kan worden. De voorlichting wordt verzorgd door sociale professionals met veel ervaring in het geven van voorlichting aan jongeren en het bieden van hulpverlening aan (minderjarige) slachtoffers van mensenhandel. De voorlichting bestaat uit twee delen: een voorlichting over seksuele uitbuiting en een voorlichting over criminele uitbuiting. De voorlichters behandelen onderwerpen zoals het stellen van grenzen en het respecteren van de grenzen van de ander, sexting en online misbruik. Ook is er aandacht voor preventie van dadergedrag. Het voorlichtingsaanbod wordt ondersteund door een filmfragment. De opzet van het programma dwingt jongeren na te denken over hun eigen gedrag en de eventuele risico’s hiervan. Aan het einde van de voorlichting geven de voorlichters aan waar de deelnemers terecht kunnen mochten zij of een van hun leeftijdsgenoten hulp nodig hebben.
Duur: 2x 45 minuten

Meer informatie
Wilt u één van onze voorlichtingen inzetten in uw organisatie? Of heeft u behoefte aan maatwerk? Neem dan contact met ons op. We kijken graag met u naar de mogelijkheden!

Schuiven naar boven