LHBTI+ staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender, intersekse en alle genderidentiteiten en seksuele geaardheden die niet in deze afkorting worden benoemd. Het ESSM biedt diverse vormen van dienst- en hulpverlening aan LHBTI+ personen. Voor vragen en begeleiding rondom vragen over genderidentiteit en seksuele diversiteit kan je bij het ESSM terecht.

LHBTI+ support
De maatschappelijk werkers van LHBTI+ support beantwoorden jouw vragen en bieden hulp bij problemen op het gebied van genderdysforie, genderincongruentie, seksuele geaardheid, gender en seksualiteit. Je kunt bij ons terecht voor:

Informatie en advies over onderwerpen als genderdysforie, seksuele geaardheid en genderidentiteitsvraagstukken. Zowel LHBTI+ personen, als naasten en professionals kunnen bij het ESSM terecht met vragen.

Individuele hulpverlening door de maatschappelijk werkers van het ESSM rondom seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. We kunnen je begeleiden bij onderwerpen als coming in, coming out, zelfacceptatie en sociale transitie. De onderwerpen worden afgestemd op jouw individuele behoefte. De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. Tussenkomst van een arts of een doorverwijzing is niet nodig.

Groepsbijeenkomsten gericht op het contact met gelijkgestemden. Je kunt onder andere deelnemen aan:

  • De Mannengroep (voor personen die zich identificeren als masculine of man),
  • De Vrouwengroep (voor personen die zich identificeren als feminine of vrouw),
  • De Jongerengroep (voor jongeren tot en met 25 jaar),
  • De Gemengde gendergroep (voor deelnemers die zoekend zijn, zich als non-binair identificeren en personen die graag in gemengd gezelschap zijn) en
  • De Naastengroep (voor volwassen familie, verzorgers en partners).
    Voorafgaand aan deelname aan deze groepsbijeenkomsten nodigen wij je graag eerst uit voor een kennismakingsgesprek met één van onze hulpverleners.

The Hang Out 010

The Hang Out 010 is een ontmoetingsplek voor LHBTI+ jongeren met het doel een veilige ruimte te bieden, waar zij zichzelf en elkaar door middel van gesprekken en activiteiten kunnen empoweren. Zij kunnen zelf aangeven wat ze nodig hebben in hun proces van empowerment en zelfacceptatie.
In The Hang Out 010 heerst geen hetero-norm, maar heterosupporters worden wel verwelkomd. Hierdoor is er de vrijheid om gesprekken te voeren over seksuele geaardheid en genderidentiteit. The Hang Out 010 is gevestigd in Rotterdam op een geheime locatie, zodat aan álle bezoekers een veilige plek geboden kan worden. Op de website van The Hang Out 010 lees je meer over de activiteiten.

Ook is The Hang Out 010 te volgen op TikTok en Instagram.

Transkoor 010

Het Transkoor 010 is een koor van transpersonen van alle leeftijden die plezier halen uit zingen en zo willen werken aan hun stembeheersing. De leden van het Transkoor:
• Werken door middel van zang aan hun stemvorming en het laten matchen van hun stem bij hun uiterlijke presentatie.
• Vinden steun en sociaal contact door de ontmoetingen met de andere koorleden.
• Vergroten hun zelfvertrouwen en werken aan empowerment door het verzorgen van optredens en interviews

Iedere week repeteren de koorleden onder begeleiding van een dirigent en een coördinator. Bij evenementen worden optredens en interviews verzorgd.

Meer informatie

Heb je behoefte aan informatie en advies, wil je jezelf aanmelden of heb je een andere vraag? Ben je zelf LHBTI+ persoon, heb je een vraag voor iemand uit je omgeving of heb je als professional een vraag die je voor wil leggen? Neem dan contact met ons op!

Schuiven naar boven