Welkom bij het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM)

Het ESSM is onderdeel van het Sociaal Werk van Stichting Humanitas in Rotterdam. We zijn er voor iedereen in de gemeente Rotterdam en omliggende gemeenten, in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid. Het ESSM biedt dienst- en hulpverlening aan gemarginaliseerde doelgroepen en zet zich in voor positieverbetering en het verminderen van stigma en taboe.

Het ESSM biedt:

 • Een plek voor ontmoeting
 • Voorlichting
 • Hulpverlening
 • Opvang

We zijn er voor:

 • Mensen die met seks geld verdienen
 • Slachtoffers van mensenhandel
 • LHBTI+ personen
 • Personen die leven met Hiv

Zo kun je bij het ESSM terecht met vragen over Hiv medicatie, groepsbijeenkomsten met andere LHBTI+ personen, vragen over het verbeteren van jouw positie als sekswerker of juist langdurige hulpverleningstrajecten met onze maatschappelijk werkers.

Hoe we werken

Het ESSM is onderdeel van Stichting Humanitas en werkt volgens de principes van het humanisme. Vanuit dit gedachtegoed draagt het ESSM de volgende principes uit:

 • Het ESSM is inclusief, hecht waarde aan een open en respectvolle cultuur en streeft naar diversiteit. Wij handelen vanuit intersectioneel perspectief.
 • Met ons werk dragen we bij aan een rechtvaardige en menswaardige samenleving en stellen we misstanden en uitwassen aan de kaak.
 • Bij ons kun je zijn wie je bent! Dat betekent gelijkheid en volwaardig/menswaardig deelnamen aan de samenleving
 • Jij staat aan het roer. Dat betekent het recht om vrij te kunnen denken, doen en leven. Je kunt jezelf zijn en voert de regie over jouw leven door het maken van eigen keuzes
 • Wij oordelen niet en helpen jou met keuzes maken. Samen met jou betrekken of ontwikkelen we jouw netwerk. We doen daarvoor wat nodig is.

Onder Hulpaanbod in het hoofdmenu op deze website vind je wat we doen voor onze doelgroepen

Stichting Humanitas

Stichting Humanitas ondersteunt kwetsbare Rotterdammers van 0 tot 100+. Dat doen we met de cliënt zelf, met onze vrijwilligers en vele andere organisaties. Wil je meer weten over stichting Humanitas? Kijk dan op de website

Schuiven naar boven