Meld- en adviespunt:

Heb je vermoedens van mogelijke uitbuiting? Het is belangrijk dit te bespreken! Je kunt voor advies of het melden van een uitbuitingssituatie (anoniem) contact opnemen met het meld- en adviespunt van het ESSM. Een maatschappelijk werker spreekt de signalen met je door, geeft advies en bespreekt eventuele vervolgstappen. Wil je anoniem een casus bespreken om te onderzoeken of het om een uitbuitingssituatie gaat? Ook hiervoor kun je bij het meld- en adviespunt terecht. Het meld- en adviespunt is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8:30 uur tot 22:00 uur via telefoonnummer:

010 – 236 52 56

Buiten deze tijden kunt je contact opnemen met de politie: 0900-8844. In een levensbedreigende situatie bel je het noodnummer 112.
Je kunt ook per e-mail je vragen stellen of vermoedens doorgeven via pmw@stichtinghumanitas.nl. Voor dringende situaties adviseren we je om telefonisch contact op te nemen.

Zorgcoördinatie

De kerntaak van een zorgcoördinator mensenhandel is ervoor zorgen dat slachtoffers van mensenhandel adequate (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen. Dit betekent het coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject. Vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject.
Bij het ESSM van stichting Humanitas werken er momenteel twee zorgcoördinatoren mensenhandel voor de gehele politieregio Rotterdam (23 gemeenten in totaal). Het bieden van hulp, opvang en ondersteuning wordt daarnaast door een heel team van maatschappelijk werkers en opvangmedewerkers gedaan.

Individuele hulpverlening

Indien gewenst en passend starten we een hulpverleningstraject samen met een client. We werken hierin krachtgericht, en gaan uit van de eigen regie van de cliënt. We bieden psycho- sociale hulpverlening. Dit is dus altijd maatwerk. Denk hierbij aan toeleiding naar medische zorg en/of GGZ behandeling, opvang, ondersteuning en begeleiding, juridische hulp en hulp bij inkomen

Hulpverlening is vrijblijvend en gratis. Ieder mogelijk slachtoffer, ongeacht leeftijd, verblijfstatus of culturele achtergrond is welkom.

Crisisopvang

In de crisisopvang van Stichting Humanitas worden zowel Nederlandse als buitenlandse slachtoffers van mensenhandel opgevangen die direct een veilige plek nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Dit zijn slachtoffers van (vermoedelijke) mensenhandel. De opvang is voor personen die zich identificeren als vrouw en hun eventuele kinderen. De minimale leeftijd om in de crisisopvang te verblijven is 18 jaar en ouder.

Slachtoffers worden voor een korte perioden van maximaal 3 maanden opgevangen. Zij worden begeleid door een sociaal pedagogisch hulpverlener bij het weer op orde krijgen van hun leven en de doorstroom naar een vervolg plek. Plaatsing op de opvang gebeurt via politie of de zorgcoördinatoren mensenhandel.

De crisisopvang is een geheime plek waar 24 uur per dag een medewerker aanwezig is om steun te bieden aan de slachtoffers en eventuele nieuwe plaatsingen te begeleiden.

Voorlichting

De zorgcoördinatoren verzorgen diverse voorlichtingen en trainingen voor professionals in het sociale domein, het onderwijs en de zorg.
Afhankelijk van de wensen, beslaat een voorlichting de definitie en vormen van mensenhandel, signalering, handelen bij een situatie van mensenhandel en casuïstiek. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Schuiven naar boven